Segnali opzioni binarie 22/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 22/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.74488,Call ,-B-,EUR/GBP,0.83889,Call ,-C-,EUR/JPY,116.591,Put ,-D-,USD/CHF,0.98878,Put ,-E-,USD/JPY,106.251,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 21/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 21/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.8325,Call ,-B-,USD/CHF,0.98785,Call ,-C-,EUR/JPY,116.829,Put ,-D-,EUR/USD,1.10028,Put ,-E-,GBP/USD,1.32156,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 20/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 20/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.8355,Call ,-B-,EUR/USD,1.10067,Call ,-C-,USD/CHF,0.98661,Call ,-D-,EUR/JPY,117.459,Put ,-E-,GBP/USD,1.3172,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 19/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 19/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,EUR/GBP,0.83752,Call ,-B-,AUD/USD,0.74876,Put ,-C-,EUR/JPY,116.961,Put ,-D-,EUR/USD,1.10075,Put ,-E-,GBP/USD,1.31421,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 18/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 18/07/16,expire time 16:30 and 18:30 GMT(-Options) ,-A-,EUR/GBP,0.83266,Call ,-B-,AUD/USD,0.75926,Put ,-C-,EUR/JPY,117.515,Put ,-D-,EUR/USD,1.10747,Put ,-E-,USD/CHF,0.9824,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 14/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 14/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,AUD/USD,0.76372,Call ,-B-,EUR/GBP,0.83282,Call ,-C-,EUR/JPY,117.194,Call ,-D-,EUR/USD,1.111,Call ,-E-,GBP/USD,1.33395,Call Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 13/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 13/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,EUR/GBP,0.84197,Call ,-B-,EUR/JPY,115.644,Call ,-C-,GBP/USD,1.31861,Call ,-D-,USD/CHF,0.98292,Call ,-E-,USD/CAD,1.29994,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 12/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 12/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,AUD/USD,0.76237,Call ,-B-,EUR/GBP,0.83735,Call ,-C-,EUR/JPY,115.877,Call ,-D-,USD/CHF,0.98669,Call ,-E-,EUR/USD,1.10704,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 11/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 11/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,EUR/GBP,0.85043,Call ,-B-,EUR/USD,1.10432,Call ,-C-,AUD/USD,0.75292,Put ,-D-,EUR/JPY,113.34,Put ,-E-,USD/CHF,0.98364,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 08/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals signals for 08/07/16,expire time 16:30 and 18:30GMT(-Options) ,-A-,EUR/GBP,0.85169,Call ,-B-,EUR/JPY,111.059,Call ,-C-,USD/JPY,100.613,Call ,-D-,AUD/USD,0.75562,Put ,-E-,USD/CHF,0.98331,Put Clicca qui per provare i segnali UpDown...

leggi tutto