Segnali opzioni binarie 22/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 22/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.76257,Put ,-B-,EUR/JPY,113.498,Put ,-C-,EUR/USD,1.13213,Put ,-D-,GBP/USD,1.31385,Put ,-E-,USD/CHF,0.96148,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 19/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 19/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.76191,Put ,-B-,EUR/GBP,0.86647,Put ,-C-,EUR/JPY,113.446,Put ,-D-,EUR/USD,1.13213,Put ,-E-,USD/CHF,0.95953,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 18/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 18/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.86144,Call ,-B-,GBP/USD,1.31543,Call ,-C-,USD/CAD,1.27743,Call ,-D-,EUR/JPY,113.45,Put ,-E-,EUR/USD,1.13323,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 17/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 17/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,GBP/USD,1.30049,Call ,-B-,USD/CHF,0.96351,Call ,-C-,EUR/GBP,0.86638,Put ,-D-,EUR/JPY,112.957,Put ,-E-,EUR/USD,1.12688,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 16/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 16/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.76948,Call ,-B-,GBP/USD,1.29954,Call ,-C-,EUR/GBP,0.86752,Put ,-D-,EUR/JPY,113.104,Put ,-E-,USD/CHF,0.96256,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 15/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 15/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/JPY,113.186,Call ,-B-,AUD/USD,0.76845,Put ,-C-,EUR/USD,1.1195,Put ,-D-,GBP/USD,1.28741,Put ,-E-,USD/CHF,0.97187,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 12/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 12/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.76874,Call ,-B-,EUR/JPY,112.941,Call ,-C-,USD/CHF,0.97336,Call ,-D-,USD/JPY,101.055,Call ,-E-,EUR/GBP,0.86401,Put Clicca qui...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 11/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 11/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/USD,1.11727,Call ,-B-,USD/CHF,0.97188,Call ,-C-,EUR/GBP,0.86165,Put ,-D-,EUR/JPY,113.27,Put ,-E-,GBP/USD,1.29645,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 10/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 10/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.85866,Put ,-B-,EUR/JPY,113.147,Put ,-C-,GBP/USD,1.30045,Put ,-D-,USD/CAD,1.30696,Put ,-E-,USD/CHF,0.97665,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 09/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 09/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/JPY,113.267,Call ,-B-,EUR/USD,1.11113,Call ,-C-,AUD/USD,0.76749,Put ,-D-,GBP/USD,1.30019,Put ,-E-,USD/CHF,0.98214,Put Clicca qui per...

leggi tutto