Segnali opzioni binarie 08/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 08/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,USD/CHF,0.98381,Call ,-B-,AUD/USD,0.76575,Put ,-C-,EUR/GBP,0.84924,Put ,-D-,EUR/JPY,113.604,Put ,-E-,EUR/USD,1.10765,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 05/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 05/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,USD/CAD,1.31893,Call ,-B-,USD/CHF,0.98027,Call ,-C-,AUD/USD,0.76098,Put ,-D-,EUR/JPY,112.847,Put ,-E-,EUR/USD,1.10805,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 04/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 04/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/JPY,112.621,Call ,-B-,GBP/USD,1.31369,Call ,-C-,EUR/USD,1.11355,Put ,-D-,USD/CAD,1.30331,Put ,-E-,USD/CHF,0.97363,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 03/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 03/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.8383,Call ,-B-,EUR/JPY,113.204,Call ,-C-,EUR/USD,1.11748,Put ,-D-,GBP/USD,1.33284,Put ,-E-,USD/CHF,0.97157,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 02/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 02/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) -A-,AUD/USD,0.76103,Call -B-,USD/CHF,0.96371,Call -C-,EUR/JPY,113.328,Put -D-,GBP/USD,1.33103,Put -E-,USD/JPY,100.957,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 01/08/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 01/08/2016, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) -A-,AUD/USD,0.75612,Call -B-,USD/CHF,0.96742,Call -C-,EUR/GBP,0.84596,Put -D-,EUR/JPY,114.353,Put -E-,EUR/USD,1.11739,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 29/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 29/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/GBP,0.84171,Call ,-B-,EUR/JPY,114.324,Call ,-C-,USD/CHF,0.96763,Call ,-D-,USD/JPY,102.313,Call ,-E-,AUD/USD,0.75939,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 28/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 28/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,EUR/JPY,116.22,Call ,-B-,EUR/GBP,0.84383,Put ,-C-,EUR/USD,1.10883,Put ,-D-,GBP/USD,1.31393,Put ,-E-,USD/CHF,0.9811,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 26/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 26/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.75162,Call ,-B-,EUR/JPY,114.932,Call ,-C-,EUR/USD,1.09809,Call ,-D-,USD/CHF,0.99229,Call ,-E-,EUR/GBP,0.83662,Put Clicca qui per...

leggi tutto

Segnali opzioni binarie 25/07/2016

UpDown Signals - Day Trading Signals Segnali opzioni binarie 25/07/16, scadenza 16:30 e 18:30 GMT (18:30 e 20:20 ora Italia) ,-A-,AUD/USD,0.74571,Call ,-B-,EUR/GBP,0.83621,Call ,-C-,EUR/JPY,116.498,Call ,-D-,EUR/USD,1.09744,Call ,-E-,USD/CHF,0.98761,Put Clicca qui per...

leggi tutto